Post: :

Sáng ngày 03/04/2017 (06/03 Đinh Dậu) Ban trị sự Phật giáo huyện Đăk R\'lấp trang nghiêm tổ chức Lễ đặt đá xây dựng văn phòng Ban trị sự PG huyện Đăk R\'lấp.